Xuân Mai

Doanh nghiệp chờ thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn phân loại khu công nghiệp

Xuân Mai
15/06/2022 , 13:26
Doanh nghiệp chờ thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn phân loại khu công nghiệp

Trên cơ sở thực tiễn, Nghị định 35/2022/NĐ-CP được cho là đầy đủ và tiên tiến hơn Nghị định 82 về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, loại bỏ các quy trình hành chính đối với doanh nghiệp.

Diễn đàn Doanh nghiệp đã trao đổi về những đổi mới của Nghị định 35/2022/NĐ-CP từ góc độ doanh nghiệp về tác động có lợi cho sự phát triển của các khu công nghiệp Việt Nam với ông Trần Đại Nghĩa - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư FII Việt Nam (FIIVN).

- Theo ông, đâu là điểm mới đáng kể nhất của Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ?

So với Nghị định 82/2018/NĐ-CP về Quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, Nghị định này có một số điểm sửa đổi, bổ sung. Trước hết, UBND tỉnh và nhà đầu tư có vai trò nhất định trong việc điều chỉnh thiết kế các khu công nghiệp. Tôi thấy hiện nay quy hoạch các khu công nghiệp đã được đồng bộ và đưa vào quy hoạch của tỉnh thì UBND tỉnh, thành phố có thể xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền chủ trương đầu tư đối với dự án công nghiệp phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Công tác quản lý Quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp có một số điểm mới quan trọng như phân loại các loại Quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp: Quy hoạch chung phát triển các khu công nghiệp, quy hoạch phân khu xây dựng các khu công nghiệp và quy hoạch chi tiết việc xây dựng các khu công nghiệp (nếu cần). Nghị định cũng loại trừ các trường hợp cần lập quy hoạch sau đây: Lập quy hoạch phân khu thành lập khu công nghiệp tại các vùng đã có quy hoạch chung xây dựng hoặc quy hoạch xây dựng khu kinh tế; Lập kế hoạch chính xác cho việc xây dựng khu công nghiệp trong khu vực đã được phép quy hoạch phân khu xây dựng, v.v. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian khi thực hiện các dự án.

Ngoài ra UBND tỉnh, thành phố có thể chỉ định chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp bố trí lập quy hoạch phân khu phát triển khu công nghiệp (nếu cần) tại các khu vực đã có quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp, đồng thời tổ chức xây dựng quy hoạch toàn diện xây dựng các khu công nghiệp (nếu cần). Trước đây, Chính phủ sẽ thực hiện các thay đổi về nội dung của kế hoạch, chính sách và các văn bản khác, gây khó khăn cho các nhà đầu tư trong việc triển khai dự án vì sẽ có một số vấn đề trong quá trình thực hiện. Khi lập dự án, những vấn đề xảy ra không thể lường hết được, đặc biệt là vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng.

Khu công nghiệp chuyển đổi sang phát triển khu đô thị - dịch vụ phải nằm  trong nội thành đô thị - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới

So với Nghị định 82/2018/NĐ-CP về Quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, Nghị định 35/2022/NĐ-CP có một số điểm sửa đổi, bổ sung.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao thẩm quyền quyết định vị trí, quy mô khu vực quy hoạch xây dựng khu công nghiệp đối với một số trường hợp cụ thể, bao gồm: Điều chỉnh quy mô khu công nghiệp nhưng không quá 2% và không quá 06 ha so với quy mô diện tích khu công nghiệp được xác định trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh, khu công nghiệp trực thuộc trung ương; Sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, điều chỉnh vị trí, quy mô khu công nghiệp không quá 10% và không quá 30 ha so với quy mô của khu công nghiệp được xác định trong Danh mục các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tỷ lệ lấp đầy của KCN cũng được cung cấp chính xác hơn (từ 60% tổng diện tích của dự án). Đặc biệt, Nghị định 35/2022/NĐ-CP đã quy định rõ các loại hình khu công nghiệp như khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp công nghệ cao; Phát triển Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ. So với các Nghị định trước đây, đây là một thành tựu rất lớn. Việc phân loại này là giai đoạn đầu tiên hỗ trợ các nhà đầu tư định hướng và thiết lập hành lang pháp lý thuận lợi. Tuy nhiên, cũng cần phải có thông tư hướng dẫn các tiêu chí để chỉ định cụ thể các KCN này và xác định cụ thể các KCN đã có trước Nghị định 35/2022/NĐ-CP.

- Mô hình khu công nghiệp sinh thái được định hướng phát triển tại Nghị định 35/2022/NĐ-CP. Vậy nghị định này sẽ hỗ trợ hay cản trở gì cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại các khu công nghiệp trong quá trình xây dựng mô hình này?

Nghị định 82/2018/NĐ-CP về Quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế không quy định rõ thế nào là khu công nghiệp sinh thái, thay vào đó nêu rõ hành lang pháp lý. Và có những hướng dẫn pháp lý rõ ràng trong Nghị định 35, chẳng hạn như cách xây dựng quy trình, tiêu chuẩn xây dựng, cơ sở hạ tầng, v.v. Kết quả là, một chu trình liên tục đầu ra - đầu vào của các mặt hàng được hình thành một cách hợp lý và tiết kiệm chi phí nhất. Nhà nước, nhà đầu tư hạ tầng và nhà đầu tư thứ cấp đều cần được xem xét khi xây dựng các khu công nghiệp sinh thái. Xây dựng khu công nghiệp sinh thái sẽ giúp nhà nước thu hút các nhà đầu tư xanh, thân thiện với môi trường, có giá trị công nghệ cao, bắt kịp xu hướng, tạo ra lợi nhuận đáng kể.

Do đó, chính phủ thiết lập các hành lang chính sách cho các nhà đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên vay vốn từ các nhóm tài trợ nước ngoài lãi suất thấp như một điều kiện để thu hút các nhà đầu tư thực hiện loại dự án này. Khu công nghiệp sinh thái là loại hình khu công nghiệp được thiết kế hướng tới môi trường sẽ là "đòn bẩy" tăng nhu cầu đầu tư nếu các nhà đầu tư hạ tầng được vay vốn với lãi suất rẻ và giá thuê lớn. Hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp sinh thái sẽ tạo dựng được hình ảnh tích cực đối với các nhà đầu tư thứ cấp. Chi phí đầu tư ban đầu của các nhà máy trong khu công nghiệp sinh thái sẽ cao hơn các khu công nghiệp khác, nhưng lợi thế của khu công nghiệp sinh thái đi vào hoạt động về tiết kiệm năng lượng, hậu cần, môi trường... sẽ giúp các nhà đầu tư thứ cấp nhanh chóng thu hồi chi phí đầu tư ban đầu.

Khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền

Khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền (Hải Phòng)

- Theo ông, Nghị định này sẽ tác động như thế nào đến thị trường bất động sản nói chung, bất động sản khu công nghiệp nói riêng trong tương lai?

Như đã thấy ở phần nghiên cứu trên, Nghị định 35/2022/NĐ-CP có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường bất động sản công nghiệp, hành lang chính sách thuận lợi sẽ giúp thu hút đầu tư lớn hơn vào lĩnh vực bất động sản công nghiệp. Hơn nữa, thông qua việc xác định các loại hình khu công nghiệp cụ thể, các nhà đầu tư sẽ dễ dàng lựa chọn mô hình phát triển phù hợp với doanh nghiệp của mình cũng như hành lang pháp lý hỗ trợ họ phát triển theo chiều sâu và định vị chính xác doanh nghiệp. Các nhà đầu tư có thể nhanh chóng tìm hiểu về các đối tác tiềm năng và xem mô hình khu công nghiệp đang được xây dựng...

Luật chuyển đổi khu công nghiệp sang phát triển khu đô thị - dịch vụ nằm trong Nghị định này cũng có tác động đến thị trường bất động sản nhà ở và thương mại. Ngoài ra, tạo điều kiện cho các KCN hiện có sửa đổi, bổ sung quy hoạch để đưa vào các công trình thương mại dịch vụ, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và chuyên gia trong KCN. Đồng thời, Nghị định 35/2022/NĐ-CP có hành lang chính sách xác định loại dự án khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ là dự án tiến bộ đã được nhiều quốc gia trên thế giới hiện đang áp dụng. Các dự án như Thung lũng Silicon ở Hoa Kỳ hay Hàng Châu - đô thị công nghiệp của Trung Quốc... chúng đều là những khu phức hợp Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ cực kỳ thành công và nổi tiếng trên toàn thế giới. Tóm lại, Nghị định 35 đã phân cấp nhiều hơn cho các thành phố trực thuộc Trung ương trong việc lập dự án khu công nghiệp, hỗ trợ giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút vốn của địa phương.

- Cảm ơn ông rất nhiều!

Nguồn: Diễn đàn Doanh nghiệp

0 Lượt thích
0 Bình luận

Doanh nhân

Xem tất cả
Xuân Mai
29/07/2022 , 03:04

CEO Vua Nệm: Từ "không tiền, không vốn, không kinh nghiệm" đến đứng đầu thị trường chăn nệm Việt Nam

Sau khi khởi nghiệp “không tiền, không vốn, không kinh nghiệm”, ông Hoàng Tuấn Anh và các đồng nghiệp đã biến Vua Nệm thành một tên tuổi trong lĩnh vực bán lẻ chăn ga gối đệm tại Việt Nam. Giám đốc điều hành Vua Nệm sẽ mô tả con đường khám phá cơ hội chuyển đổi trong nguy hiểm của mình trong chương trình talk show Nguy Cơ mới nhất.

Xuân Mai
26/07/2022 , 08:17

Co-founder của Cruise Automation: “Tôi cảm ơn vì những cái lắc đầu”

Làm thế nào mà một sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành tài chính gần đây lại lọt vào top một trong những công ty khởi nghiệp đặc trưng nhất ở Thung lũng Silicon?

Xuân Mai
22/07/2022 , 09:17

CEO của Nongfu Spring có bí quyết gì để trở thành tỷ phú từ một người thợ xây?

CEO này đã sử dụng những kỹ thuật cụ thể nào để từ một thợ xây trở thành một tỷ phú với thu nhập hàng năm "cao ngất ngưởng"?

Xuân Mai
21/07/2022 , 08:14

Tanner Chidester: "Khi bạn bẻ mục tiêu ra thành những mảnh nhỏ, nó không còn đáng sợ nữa"

Tanner Chidester, một triệu phú tự thân, đã phát hiện ra điều này qua nhiều năm kinh doanh: "Khi bạn bẻ mục tiêu ra thành những mảnh nhỏ, nó không còn đáng sợ nữa".

Xuân Mai
15/07/2022 , 06:56

Hứa Ngưỡng Thiên: Hành trình chạm đến đỉnh cao của đế chế thời trang online phát triển nhanh nhất thế giới

Shein là công ty thương mại điện tử toàn cầu có tốc độ phát triển nhanh nhất. Phân tích ước tính rằng công ty sẽ tạo ra gần 10 tỷ đô la doanh thu vào năm 2020 và tốc độ tăng trưởng của nó đã đứng đầu 100% trong tám năm trước đó. Ai là người đứng sau đế chế công nghiệp thời trang tỷ đô này?

Xuân Mai
13/07/2022 , 02:18

CEO của Thần Châu Quốc Tế vực dậy công ty nhờ 3 nguyên tắc

Tập đoàn Thần Châu Quốc Tế đã chuyển đổi từ một nhà máy nợ nần thành một đế chế dệt may với giá trị thị trường hơn 140 tỷ nhân dân tệ. Công ty này đã trở thành một huyền thoại trong lĩnh vực dệt may. Vậy thì bí mật kinh doanh của người kế vị thứ hai Mã Kiến Vinh là gì?

Xuân Mai
13/07/2022 , 01:52

Bằng cách biến trái cây tươi rẻ tiền thành loại trà đặc biệt, chàng trai 9X thu nhập 3 tỷ đồng mỗi năm

Một chàng trai ở Đắk Lắk đã vay 60 triệu đồng để thành lập công ty sau khi thấy hàng hóa nông sản ở nông thôn liên tục rớt giá khi được mùa.

Xuân Mai
12/07/2022 , 03:22

Coco Channel: Tôi tự tạo ra cuộc sống!

Bạn sẽ khám phá ra rằng nhiều ý tưởng thiết kế của Chanel bắt nguồn từ những người đàn ông xuất sắc sau khi nghiên cứu về lịch sử thời trang của Chanel và rằng tình yêu luôn là nguồn cội của sự sáng tạo.